Plan zajęć sportowych

Rodzaj zajęć Dzień Godzina Nauczyciel prowadzący
Sport dla Malucha środa 15.30 Krzysztof Niedźwiedź
Sportowe gry zespołowe- chłopcy
poniedziałek 14.30 - 15.30 Krzysztof Niedźwiedź
Sportowe gry zespołowe/ siatkówka- chłopcy
piątek 14.30 - 16.00 Krzysztof Niedźwiedź
Piesze/rowerowe wędrówki turystyczno- krajoznawcze PTTK
soboty po ogłoszeniu

Dobrosława Ignacik, Krzysztof Niedźwiedź