Plan zajęć sportowych

Rodzaj zajęć Dzień Godzina Nauczyciel prowadzący
 Cheerleaders  poniedziałek 9 lekcja  Małgorzata Frącek
Cheerleaders  środa 16.00  Małgorzata Frącek
Sportowe gry zespołowe
 poniedziałek  8 lekcja Krzysztof Niedźwiedź
Piesze/rowerowe wędrówki turystyczno- krajoznawcze PTTK
soboty po ogłoszeniu

Krzysztof Niedźwiedź