28.12.2017

Regulamin

IV PRZEGLĄDU AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH „MŁODE ALBATROSY 2018″

1. Organizatorem przeglądu jest Szkoła Podstawowa nr 51, 81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53 oraz Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, 81-372 Gdynia, Plac Grunwaldzki 2.

2. Celem przeglądu jest zainteresowanie uczniów tworzeniem filmów.

3. Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z całej Polski.

4. Filmy zgłoszone do przeglądu powinny spełniać następujące warunki:

  • gatunek (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment), dowolny,
  • czas trwania filmów do 10 minut,
  • zapisane na płycie DVD/CD w formacie .mp4
  • płyty powinny być opisane i zawierać: tytuł, imię i nazwisko reżysera, czas projekcji.

5. Wypełniony formularz oraz dwie kopie filmu (na płytach DVD/CD) należy przesłać na adres organizatora (Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia) z dopiskiem „Młode Albatrosy 2018 – Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich”. Termin nadsyłania prac upływa 15 maja 2018 r.

6. Autorzy zgłaszający film wyrażają zgodę na jego publiczną projekcję w ramach przeglądu filmowego oraz umieszczenie filmu lub jego fragmentów na stronie www przeglądu.

7. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do przeglądu nie mogą być w żaden sposób ograniczone, nie mogą także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku braku zachowania tego warunku autor powinien wyjaśnić sytuację prawną filmu.

8. Do udziału w przeglądzie nie będą dopuszczone filmy wykonane na odpłatne zlecenie lub nakręcone przed rokiem 2017.

9. Filmy zgłoszone do przeglądu zostaną ocenione i nagrodzone przez jury powołane przez organizatora.

10. Jury przyzna autorom najlepszych filmów 3 statuetki „Młodego Albatrosa” oraz 3 nagrody.

11. Jury młodzieżowe – powołane przez organizatorów – przyzna swoją nagrodę.

11. Jury może przyznać także dodatkowe nagrody indywidualne (np. za: scenariusz, oryginalną muzykę, najlepszą rolę aktorską, montaż, reżyserię, zdjęcia). Łączna pula nagród wynosi 5 000 PLN.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród w zależności od wartości artystycznych nadesłanych filmów.

13. Konkurs zostanie zakończony pokazem nagrodzonych filmów oraz galą wręczenia nagród, która odbędzie się w czerwcu 2018 r., w Gdyńskim Centrum Filmowym.

14. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

15. Filmy nie będą odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zachowania kopii filmów w archiwum festiwalowym.

16. Autorom nagrodzonych filmów – nieobecnym na gali finałowej – zostaną wysłane wyłącznie dyplomy.

Pliki do pobrania:

1. Młode Albatrosy 2018 - regulamin konkursu - kliknij

2. Młode Albatrosy 2018 - karta zgłoszenia filmu i oświadczenie autora - kliknij

3. Młode Albatrosy 2018 - ochrona danych osobowych uczestników konkursu - kliknij

http://filmotekaszkolna.pl/dla-uczniow/konkursy/aktualne-konkursy/mlode-albatrosy-2018

https://www.facebook.com/mlodealbatrosy/