Edycja 2020

19.09.2019

Z wielką radością informuję, że 19.09.2019 r. do stałego zespołu organizacyjnego Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy” dołączyła Zuzanna Kaczmarek.

Zuzia jest absolwentką klasy „filmowej” Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni (rocznik 2015 - 2018). Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w realizacji szkolnych etiud filmowych i projektów teatralnych (warsztaty do spektakli), które Gimnazjum nr 11 w Gdyni realizowało we współpracy z Gdyńskim Centrum Filmowym, Teatrem Miejskim i Filmoteką Szkolną oraz współorganizowała i prowadziła warsztaty fotograficzno-filmowe (Studio 51) i szkolne imprezy artystyczne.

Swoje wyjątkowe predyspozycje organizacyjne i sprawność w zarządzaniu potwierdzała w kolejnych edycjach festiwalu „Młode Albatrosy” pełniąc obowiązki Przewodniczącego Jury Młodzieżowego (2019). Jako współproducent kolejnych gali zakończenia konkursu (2018, 2019) odpowiadała za współpracę i relacje z laureatami festiwalu.

Reprezentowała „Młode Albatrosy” na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Dozwolone do 21/Upto21 (wrzesień 2015) i 15. Festiwalu Najlepszych Filmów Kina Niezależnego BEST OFF w Warszawie (kwiecień 2019).

Obecnie Zuzia jest uczennicą drugiej klasy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni i nadal współpracuje ze swoją dawną szkołą (obecnie SP nr 51 w Gdyni), przygotowując różne projekty artystyczne.

Swoją dotychczasową pracą, kompetencjami organizacyjnymi, życzliwością i łatwością nawiązywania kontaktów udowodniła, że powierzając jej odpowiedzialne zadania i obdarzając pełnym zaufaniem – mamy pewność – że wywiąże się z nich twórczo, sumiennie i z całkowitym zaangażowaniem.

Witamy w zespole organizatorów „Młodych Albatrosów” i życzymy wielu sukcesów!

Zdjęcie Zuzi: Anna Dutkiewicz

27.09.2019

19.09.2019

W sali „Goplana” Gdyńskiego Centrum Filmowego - nasz wspaniały kolega i juror „Młodych Albatrosów” - reżyser Kryspin Pluta zaprezentował swój najnowszy film „Kapitan”, opowiadający o osiemdziesięcioletnim legendarnym żeglarzu - kapitanie Krzysztofie Baranowskim, którego największym marzeniem jest zbudowanie nowego, potężnego żaglowca szkoleniowego „Polonia”, który miałby służyć przyszłym pokoleniom, a także założonej w 1983 roku „Szkole pod Żaglami”.

By móc zrealizować marzenie, musi stoczyć samotny bój o fundusze. Stawką jest 10 milionów euro... oraz upływający czas. Żaglowiec powinien być gotowy na wystawę EXPO, która w 2020 roku odbędzie się w Dubaju i na której miałby promować Polskę...

Czy w nowej, rynkowej rzeczywistości, gdzie liczy się tylko zysk i walory komercyjne projektu, dokonania kapitana mają jeszcze jakiekolwiek znaczenie? Czy zdąży swoje marzenia zrealizować?

Film się kręci. Młody reżyser Kryspin Pluta pływał ze mną kiedyś w „Szkole pod żaglami” jako nauczyciel filmoznawstwa. Poprosiłem go, żeby nakręcił film o żeglowaniu z młodzieżą, on się zgodził, ale powiedział, że ma też pomysł na film biograficzny o mnie. Nie byłem do tego przekonany. On się uparł i złożył projekt w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej i nieoczekiwanie dostał dotację. A skoro dali mu pieniądze to zaczął kręcić - mówił Baranowski.

13.09.2019

Z ogromną satysfakcją informujemy, że juror Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy” – Kryspin Pluta – zaprezentuje swój najnowszy film „Kapitan” na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni!

Premiera filmu i spotkanie z reżyserem 19 września (czwartek) 2019 r., o godz. 19.30 w sali „Goplana” Gdyńskiego Centrum Filmowego.

20.08.2019

REGULAMIN

VI OGÓLNOPOLSKEGO FESTIWALU FILMÓW UCZNIOWSKICH „MŁODE ALBATROSY 2020″

 1. Organizatorem festiwalu jest Szkoła Podstawowa nr 51, 81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53, Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, 81-372 Gdynia, Plac Grunwaldzki 2 oraz Fundacja Inicjatyw Twórczych „Fordewind” (Dom Filmowy), 81-173 Gdynia, ul. gen. Marii Wittekówny 10B/1.
 2. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tworzeniem filmów.
 3. Uczestnikami konkursu (autorami filmów) mogą być uczniowie szkół podstawowych z całej Polski.
 4. Filmy zgłoszone do konkursu powinny spełniać następujące warunki:
 • gatunek (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment, dowolny),
 • czas trwania filmów do 10 minut,
 • zapisane na płycie DVD/CD w formacie .mp4,
 • płyty powinny być czytelnie opisane i zawierać: tytuł, imię i nazwisko reżysera, czas projekcji.
 1. Wypełniony formularz karty zgłoszenia oraz dwie kopie filmu (na nośnikach DVD/CD) należy przesłać na adres organizatora (Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia), z dopiskiem „Młode Albatrosy 2020”. Termin nadsyłania filmów upływa 15 maja 2020 r.
 2. Autorzy zgłaszający film wyrażają zgodę na jego publiczną projekcję w ramach festiwalu filmowego oraz umieszczenie filmu lub jego fragmentów na stronie internetowej przeglądu.
 3. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone, nie mogą także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku braku zachowania tego warunku autor powinien wyjaśnić sytuację prawną filmu.
 4. Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone filmy wykonane na odpłatne zlecenie lub nakręcone przed rokiem 2019.
 5. Filmy zgłoszone do konkursu zostaną ocenione i nagrodzone przez jury powołane przez organizatora.
 6. Jury przyzna autorom (reżyserom) najlepszych filmów 3 statuetki „Młodego Albatrosa” oraz 3 nagrody.
 7. Jury młodzieżowe – powołane przez organizatorów – przyzna swoją nagrodę.
 8. Jury może przyznać także dodatkowe nagrody indywidualne (np. za: scenariusz, oryginalną muzykę, najlepszą rolę aktorską, montaż, reżyserię, zdjęcia).
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród w zależności od wartości artystycznych nadesłanych filmów.
 10. Konkurs zostanie zakończony pokazem nagrodzonych filmów oraz galą wręczenia nagród, która odbędzie się w czerwcu 2020 r., w Gdyńskim Centrum Filmowym.
 11. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
 12. Filmy nie będą odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zachowania kopii filmów w archiwum festiwalowym.
 13. Autorom nagrodzonych filmów – nieobecnym na gali finałowej – zostaną wysłane wyłącznie dyplomy.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU-pobierz

KARTA ZGŁOSZENIA-pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO-pobierz