20.08.2019

REGULAMIN

VI OGÓLNOPOLSKEGO FESTIWALU FILMÓW UCZNIOWSKICH „MŁODE ALBATROSY 2020″

 1. Organizatorem festiwalu jest Szkoła Podstawowa nr 51, 81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53, Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, 81-372 Gdynia, Plac Grunwaldzki 2 oraz Fundacja Inicjatyw Twórczych „Fordewind” (Dom Filmowy), 81-173 Gdynia, ul. gen. Marii Wittekówny 10B/1.
 2. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tworzeniem filmów.
 3. Uczestnikami konkursu (autorami filmów) mogą być uczniowie szkół podstawowych z całej Polski.
 4. Filmy zgłoszone do konkursu powinny spełniać następujące warunki:
 • gatunek (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment, dowolny),
 • czas trwania filmów do 10 minut,
 • zapisane na płycie DVD/CD w formacie .mp4,
 • płyty powinny być czytelnie opisane i zawierać: tytuł, imię i nazwisko reżysera, czas projekcji.
 1. Wypełniony formularz karty zgłoszenia oraz dwie kopie filmu (na nośnikach DVD/CD) należy przesłać na adres organizatora (Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia), z dopiskiem „Młode Albatrosy 2020”. Termin nadsyłania filmów upływa 15 maja 2020 r.
 2. Autorzy zgłaszający film wyrażają zgodę na jego publiczną projekcję w ramach festiwalu filmowego oraz umieszczenie filmu lub jego fragmentów na stronie internetowej przeglądu.
 3. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone, nie mogą także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku braku zachowania tego warunku autor powinien wyjaśnić sytuację prawną filmu.
 4. Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone filmy wykonane na odpłatne zlecenie lub nakręcone przed rokiem 2019.
 5. Filmy zgłoszone do konkursu zostaną ocenione i nagrodzone przez jury powołane przez organizatora.
 6. Jury przyzna autorom (reżyserom) najlepszych filmów 3 statuetki „Młodego Albatrosa” oraz 3 nagrody.
 7. Jury młodzieżowe – powołane przez organizatorów – przyzna swoją nagrodę.
 8. Jury może przyznać także dodatkowe nagrody indywidualne (np. za: scenariusz, oryginalną muzykę, najlepszą rolę aktorską, montaż, reżyserię, zdjęcia).
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród w zależności od wartości artystycznych nadesłanych filmów.
 10. Konkurs zostanie zakończony pokazem nagrodzonych filmów oraz galą wręczenia nagród, która odbędzie się w czerwcu 2020 r., w Gdyńskim Centrum Filmowym.
 11. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
 12. Filmy nie będą odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zachowania kopii filmów w archiwum festiwalowym.
 13. Autorom nagrodzonych filmów – nieobecnym na gali finałowej – zostaną wysłane wyłącznie dyplomy.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU-pobierz

KARTA ZGŁOSZENIA-pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO-pobierz