10.01.2022

REGULAMIN

VIII OGÓLNOPOLSKEGO FESTIWALU FILMÓW UCZNIOWSKICH „MŁODE ALBATROSY 2022″

 1. Organizatorem festiwalu jest Szkoła Podstawowa nr 51, 81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53.
 2. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tworzeniem filmów.
 3. Uczestnikami konkursu (autorami filmów) mogą być uczniowie szkół podstawowych z całej Polski.
 4. Filmy zgłoszone do konkursu powinny spełniać następujące warunki:
 • gatunek (np. fabuła, dokument, animacja, teledysk, eksperyment, dowolny, adaptacja/autorska interpretacja/twórcza próba odczytania wybranej lektury/tekstu literackiego),
 • czas trwania filmów do 10 minut,
 • zapisane na płycie DVD/CD w formacie .mp4,
 • płyty powinny być czytelnie opisane i zawierać: tytuł, imię i nazwisko reżysera, czas projekcji.
 1. Wypełniony formularz karty zgłoszenia oraz dwie kopie filmu (na płytach DVD/CD) należy przesłać na adres organizatora (Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia), z dopiskiem „Młode Albatrosy 2022”. Termin nadsyłania filmów upływa 15 maja 2022 r. Uwaga! Możliwe jest przesłanie filmu i karty zgłoszenia drogą elektroniczną – po wcześniejszym (telefonicznym/pocztą elektroniczną) uzgodnieniu warunków z organizatorami festiwalu.
 2. Organizatorzy festiwalu zastrzegają sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłania filmów (do 15.09.2022), w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od organizatora, uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu w pierwszym terminie.
 3. Autorzy zgłaszający film wyrażają zgodę na jego publiczną projekcję w ramach festiwalu filmowego oraz umieszczenie filmu na oficjalnej stronie internetowej organizatora przeglądu.
 4. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone, nie mogą także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku braku zachowania tego warunku autor powinien wyjaśnić sytuację prawną filmu.
 5. Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone filmy wykonane na odpłatne zlecenie lub nakręcone przed rokiem 2021.
 6. Filmy zgłoszone do konkursu zostaną ocenione i nagrodzone przez jury powołane przez organizatora.
 7. Jury przyzna autorom (reżyserom) najlepszych filmów statuetki „Młodego Albatrosa” oraz nagrody.
 8. Jury może przyznać także dodatkowe nagrody indywidualne (np. za: scenariusz, oryginalną muzykę, najlepszą rolę aktorską, montaż, scenografię, kostiumy, reżyserię, zdjęcia).
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród w zależności od wartości artystycznych nadesłanych filmów.
 10. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie organizatora festiwalu i FB w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji przez jury. Z laureatami konkursu skontaktujemy się telefonicznie.
 11. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
 12. Filmy nie będą odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zachowania kopii filmów w archiwum festiwalowym.

Do pobrania:

1. Regulamin VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Uczniowskich "Młode Albatrosy 2022"_pobierz

2. Karta zgłoszenia filmu_pobierz

3. Klauzula informacyjna RODO_pobierz