7.03.2022

W imieniu organizatorów VIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy 2022” informuję, że na stronie internetowej Pomorskiego Kuratora Oświaty ukazał się wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 ustalony na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080 ze zm.).

Nasz konkurs znajduje się w załączniku „zawody artystyczne”, poz. 1

  • szczebel zawodów - krajowy
  • miejsca, które Kurator uznał za wysokie – I miejsce w kategorii
  • liczba przyznanych pkt. – 3 (par.6 ust. 1 pkt 5)

Szczegóły pod linkiem:

https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-3/