Rowerowa Szkoła

Kopenhaga jest stolicą Danii. Rower jest tu podstawowym środkiem transportu umożliwiającym codzienne, zdrowe i ekologiczne poruszanie się po mieście. Być rowerzystą w Danii to czysta przyjemność.

Jest gdzie zaparkować rower, w stolicy jest mnóstwo parkingów. Na niektórych ciężko zaparkować, a nawet odnaleźć swój rower.

Drogi dla rowerów (DDR) są tu powszechne i prawie zawsze oddzielone od jezdni pasem. Przejazdy przez skrzyżowania są namalowane na jezdni kolorem niebieskim.

Oznaczenia i znaki są bardzo podobne do polskich, na pewno je rozpoznacie.

Z rowerów korzystają tutaj wszyscy, nawet przed pałacem królowej parkowane są królewskie rowery.

W Kopenhadze każdy rower jest bezpieczny, nikt tu nie używa zapięć, chyba, że są to rowery z licznych punktów wypożyczania rowerów.

Rowery służą tu do różnych celów, więc jest ich wiele rodzajów.

 1. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać: kartę rowerową, legitymację szkolną, kask oraz elementy odblaskowe.
 2. Każdy uczestnik powinien posiadać pisemna zgodę od rodzica lub prawnego opiekuna na udział w wycieczce i na samodzielny powrót do domu z miejsca zakończenia wycieczki lub z innego miejsca opisanego przez rodzica lub opiekuna.
 3. Wszystkie dolegliwości zdrowotne i fizjologiczne powinny być zgłaszane kierownikowi wycieczki.
 4. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny rower z oświetleniem i odblaskami z przodu i tyłu, sprawnym hamulcem i dzwonkiem.
 5. Przed jazdą należy dokręcić wszystkie śrubki i nakrętki oraz nasmarować łańcuch.
 6. Wszelkie usterki powinny być zgłaszane i usuwane natychmiast.
 7. Uczestnikom zabrania się podczas jazdy rowerem słuchania muzyki, obsługiwania telefonu i nakazuje się trzymać dwie ręce na kierownicy oraz świadomie i przytomnie prowadzić pojazd.
 8. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
 9. Ilość rowerzystów w zwartej grupie wraz z opiekunami nie może przekraczać 15 osób.
 10. Odległość między rowerzystami powinna wynosić co najmniej odległość jednego roweru.
 11. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić co najmniej 200 metrów.
 12. Obowiązuje zakaz jazdy parami lub drogami niewyznaczonymi przez prowadzących opiekunów.
 13. Osoby nie potrafiące zachować jednakowego tempa powinny jechać na końcu.
 14. Odpoczynki i przerwy zależą od możliwości kondycyjnych grupy i wyznacza je kierownik wycieczki.
 15. Podczas podjazdu pod górkę każdy pokonuje wzniesienie własnym tempem, grupa nie musi być zwarta.
 16. Cała grupa zbiera się na szczycie wzniesienia lub innego trudnego odcinka jazdy.
 17. Będąc ostatnim w szyku należy ostrzegać jadących z przodu o zbliżających się ewentualnych pojazdach.
 18. Po zakończeniu wycieczki każdy uczestnik niezwłocznie udaje się do miejsca swojego zamieszkania lub innego wskazanego pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 19. Jeśli uczestnik naruszy któryś z powyższych punktów(szczególnie pkt. 10), rodzic może być poproszony o natychmiastowe odebranie ucznia z wycieczki.
 20. Uczeń biorący udział w wycieczce jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania.
 1. Parking rowerowy należy do Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni.
 2. Rower można wprowadzić na teren parkingu od ulicy Słowackiego oraz Piotra Skargi.
 3. Równie pochyłe (podjazdy rowerowe) są własnością Gimnazjum nr 11 i Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni i służą do wprowadzania i sprowadzania rowerów.
 4. Parking jest czynny w godzinach pracy szkoły (6.30 – 19.00).
 5. Z parkingu mogą korzystać uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły oraz osoby przybywające do szkoły w celach służbowych a także goście szkoły.
 6. Rower należy zaczepić o stojak w taki sposób, by nie utrudniał innym rowerzystom korzystania z parkingu.
 7. Każdy parkujący ma obowiązek zabezpieczyć rower dowolnym zapięciem przyczepionym o stojaka.
 8. Parking jest monitorowany; szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie roweru. Użytkownik sam musi zabezpieczyć rower przed ewentualną kradzieżą lub zniszczeniem.
 9. Na terenie parkingu zabrania się: picia alkoholu, palenia papierosów, używania otwartego ognia, działań niezgodnych z przepisami bhp i przeciwpożarowymi oraz zakłócania korzystania z parkingu.
 10. Parkowanie rowerów jest bezpłatne.
 11. Za niebezpieczne korzystanie z równi pochyłych, zjeżdżanie ze zbyt dużą prędkością, zjazdy w okresie zimowym gdy występują przymrozki i lód, zjazdy w słotę, gdy podjazdy są mokre, Gimnazjum nr 11 nie odpowiada.
 12. Każdy uczestnik poprzez wjazd na teren parkingu wyraża akceptację dla postanowień niniejszego regulaminu.

22.06.2015

Nową inicjatywą w roku szkolnym 2014/2015 było przystąpienie do programu „Rowerowa Szkoła”, w ramach której zostały przygotowane przy szkole miejsca parkingowe dla rowerów i podjazdy.

Chcąc zachęcić młodzież naszej szkoły do aktywnego udziału w turystyce rowerowej, zorganizowano szkolenie umożliwiające zdobycie karty rowerowej .

22.06.2015 w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku uczniowie przystąpili do części egzaminacyjnej i uzyskali w/w uprawnienia.