Koło biologiczno-geograficzne

6.02.2020

Zajęcia kółka biologicznego - metody badawcze stosowane  w poznawaniu biologii pt. „Drożdże to też grzyby”.

8.10.2015

Uczennice klasy 2e wzięły udział w kolejnej już edycji interdyscyplinarnego konkursu międzyszkolnego „Ludzie nauki w drodze do prawdy – Grzegorz Mendel” pod patronatem Urzędu Miasta Gdyni.

W ramach tego projektu uczestnicy przygotowywali:

  • scenkę odzwierciedlającą osobowość Mendla na tle jego odkryć naukowych,
  • prezentację multimedialną ukazującą dokonania Mendla na tle epoki, w której przyszło mu żyć,
  • plakat obrazujący refleksyjne podejście do postaci, osobowości i życia Mendla – „Oblicze geniuszu Mendla”,
  • wiedzę o Mendlu zdobytą podczas lekcji fizyki, biologii, historii, matematyki i języka angielskiego.

Nasze dziewczyny poradziły sobie doskonale ze wszystkimi zadaniami.

Gratulujemy!

Lucyna Lewandowska

W ramach zajęć realizujemy zagadnienia z dziedziny biologii, ekologii i geografii. Poznajemy (również organoleptycznie!) owoce świata i przyprawy stosowane w kuchni, jak wyglądają i gdzie żyją egzotyczne gatunki roślin lub zwierząt, dajemy „drugie życie” śmieciom – robiąc z nich przedmioty codziennego użytku. Sprawdzamy jak wybucha wulkan, rysujemy mapy i lepimy z plasteliny pagórki, aby zaraz wykonać ich profil hipsometryczny. Suszarką wywołujemy powstawanie wydm lub sprawdzamy jak topi się lód lodowcowy. Przy pomocy piasku wykonujemy model doliny rzecznej i podróżujemy… palcem po mapie!

Lucyna Lewandowska