3 maja Oddział Morski PTTK w Gdyni obchodził 90 rocznicę istnienia (1928-2018). Uczniowie naszej szkoły, Patryk Winkler, Mateusz Regulski i Kajetan Frąckowiak uczestniczyli w uroczystej mszy świętej trzymając sztandar Oddziału Morskiego, którym nasza szkoła się opiekuje. Od początku istnienia najpierw w SP 27, później Gimnazjum 11 także w Zespołe Szkół nr 8 a dziś w SP 51 - PTTK było, jest i będzie obecne. Nasza współpraca przez wiele lat była bardzo owocna. Wspólnie zorganizowaliśmy dziesiątki wycieczek i rajdów, szkolenia młodzieży i nauczycieli na instruktorów krajoznawstwa i młodzieżowych organizatorów turystyki, liczne konkursy i apele. Powstawały koła turystyczne np. Mikołajek Nadmorski pani Dobrosławy Ignacik czy Zbuta pana Niedźwiedzia. Od początku istnienia szkoły działała Liga Ochrony Przyrody (LOP) pod opieką min. pani Lucyny Lewandowskiej, przyznane zostało mnóstwo odznak i zweryfikowane zostały dziesiątki książeczek. W 2015 za wstawiennictwem Honorowego Członka PTTK - pana Ryszarda Wrzoska - szkole został przyznany Medal Ministra Sportu i Turystyki za działalność na rzecz turystyki i lokalnego środowiska. W tym roku w czerwcu planowany jest turystyczny festyn, na który już dziś serdecznie zapraszamy. Oby tak wspaniała współpraca kwitła przez kolejne 90 lat!

Do zobaczenia na szlaku!