Przedmiot oddziały gimnazjalne
oddziały szkoły podstawowej
Religia pobierz pobierz
Język polski pobierz pobierz
Język angielski pobierz pobierz
Język niemiecki pobierz pobierz
Język francuski pobierz pobierz
Historia

pobierz (ocenianie)

pobierz (wymagania)

pobierz
Wiedza o społeczeństwie pobierz pobierz
Matematyka pobierz pobierz
Fizyka pobierz pobierz
Chemia pobierz pobierz
Biologia

pobierz (ocenianie)

pobierz (wymagania klasa 1)

pobierz (wymagania klasa 2)

pobierz (wymagania klasa 3)

pobierz
Geografia

pobierz (ocenianie)

pobierz (wymagania klasa 1)

pobierz (wymagania klasa 2)

pobierz (wymagania klasa 3)

pobierz
Informatyka pobierz pobierz
Zajęcia artystyczne pobierz  
Zajęcia techniczne/technika pobierz pobierz
Plastyka pobierz pobierz
Muzyka pobierz pobierz
Edukacja dla bezpieczeństwa pobierz pobierz
Wychowanie fizyczne pobierz pobierz
Pływanie   pobierz
Żeglarstwo   pobierz
Edukacja morska   pobierz
Przyroda   pobierz
Edukacja wczesnoszkolna   pobierz