Innowacja, która poszerza treści edukacji wczesnoszkolnej o elementy języka angielskiego na wszystkich przedmiotach.

Ogólnoeuropejska koncepcja współczesnej edukacji przyjmuje przekonanie, iż wielojęzyczność stanie się normą. Chcemy zatem wykorzystać niezwykłą chłonność umysłu dziecka w tym wieku, by wspomóc efektywne kształcenie językowe. Rolą edukacji, w tym edukacji wczesnoszkolnej, jest tworzenie fundamentów, dzięki którym uczeń będzie mógł pogłębiać wiedzę oraz rozwijać swój potencjał. Wplatanie treści języka obcego do programu nauczania sprzyja kształtowaniu postaw, zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych.

Podstawową zasadą, jaką się kierujemy, jest nauczanie skoncentrowane na dzieciach i ich potrzebach, stąd wyrazem takiego podejścia jest wykorzystywanie kontekstu ze świata dzieci. Proponujemy nauczanie przez zabawę, muzykę, formy teatralne czy też kontakty z uczniami anglojęzycznymi (poprzez platformę eTwinning). Punktem wyjścia są interesujące i bliskie dzieciom kręgi tematyczne łączące różne dziedziny wiedzy i umiejętności. Dzięki temu możliwe jest wyrobienie otwartości i wrażliwości na język obcy, odmienną kulturę oraz rozbudzanie motywacji do uczenia się języków obcych, a jednocześnie kształtowanie ich poczucia tożsamości z rodzimą kulturą i językiem ojczystym.

Uczniowie będą mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę z zakresu j. angielskiego m. in. o:

  • nazwy przedmiotów z otoczenia szkoły i domu;
  • cechy przedmiotów;
  • nazwy zwierząt i roślin;
  • nazwy podstawowych czynności;

święta i uroczystości.