Kolory kultury

17-22.09.2018

 

12.02.2018

Karta innowacji pedagogicznej Kolory kultury

Opis innowacji:

„Kolory kultury” to program edukacyjno – kulturalny na rzecz rozwoju pasji i talentów uczniów poprzez zaangażowanie w kreowanie kultury lokalnej, tworzenie dzieł teatralnych, filmowych, plastycznych i literackich w języku ojczystym i obcym.

Program odpowiada na problem wielu dzieci, które nie chcą uczestniczyć w kulturze, uważają to za stratę czasu, nie rozumieją jej, bo nie znają dobrze języka ojczystego oraz obcego. Program przewiduje naukę języka poprzez proces tworzenia sztuki teatralnej, filmu. Język obcy staje się językiem sztuki a przez to językiem potocznym. Uczeń poznaje twórców kultury innych narodów i potrafi o nich opowiadać nie tylko w języku ojczystym, ale również w języku obcym.

Innowacja skierowana do wybranych klas. Projekt adresowany jest do nauczycieli, rodziców i uczniów.

Dziecko tworzy kulturę, zaczynając od najbliższego środowiska - domu, szkoły, współpracy z instytucjami kultury, poprzez udział w organizacji wystaw, konkursów. Bierze udział w wydarzeniach kulturalnych, konkursach, jest inicjatorem wydarzeń, czuje, że poprzez kulturę ma możliwość wyrażenia siebie, swoich emocji, przemyśleń, doświadczeń  (film, teatr, plastyka, muzyka, taniec). Wyrabia w sobie nawyki zachowań, potrzeb kulturowych i intelektualnych.

Ważnym aspektem jest również to, by dzieci potrafiły samodzielnie dokonywać świadomych wyborów, np. co do miejsca zabawy czy formy spędzania wolnego czasu.

Możliwość uczestnictwa w różnych warsztatach teatralnych ma na celu wyposażyć uczniów w zdolność do radzenia sobie z różnymi sytuacjami w życiu.

Projekt edukacyjny ma również na celu wywołanie wśród uczniów mody na kulturę, rozwój pasji i talentów poprzez uczestnictwo w niej i tworzenie dzieł teatralnych, filmowych, plastycznych i literackich.

Innowacyjność polega na nauce języka ojczystego i obcego poprzez uczestnictwo w kulturze i proces tworzenia spektaklu, filmu, dzieła literackiego w języku polskim i obcym.

Tworzenie możliwości wyboru i krytycznego podejścia do sztuki, pokazanie dziecku różnych form kultury.

Działania:

 • udział w wydarzeniach kulturalnych miasta i regionu wg. kalendarza imprez,
 • tworzenie własnych dzieł kultury.

Projekt ma osiągnąć powyższe cele poprzez:

 • zwiększoną liczbę godzin języków obcych,
 • zajęcia teatralne i filmowe,
 • zajęcia dodatkowe wpisane w plan lekcji,
 • współpracę z: Teatrem Szekspirowskim, Filharmonią Bałtycką, Kinem Żak, Muzeum Narodowym, Europejskim Centrum Solidarności, UG, Zatoką Sztuki, Teatrem Miejskim, Teatrem Muzycznym, Gdynia Infobox, Pomorską Fundacją Filmową, Gdyńską Szkołą Filmową, Blues Club, Muzeum Emigracji, Akademią Marynarki Wojennej, Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie,
 • prezentowanie własnych prac na stronach  internetowych, facebook-u, youtube, innych portalach społecznościowych,
 • wycieczki,
 • organizowanie konkursów, quizów i spotkań z aktorami, reżyserami, ludźmi kultury,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych w tym także zajęć otwartych dla rodziców,
 • poznawanie utworów literackich, filmów, spektakli,
 • artystyczna działalność dziecka – wystawienie galerii prac,
 • wspólne konstruowanie makiet i gier planszowych dotyczących kultury,
 • wykorzystanie metod słownych do których należą rozmowy, opowiadania, zagadki - rozwijające procesy poznawcze i poszerzające zasób wiedzy w zakresie kultury.

Elżbieta Szponar

21.12.2017

Protokół jury I Międzyszkolnego Konkursu Filmowego w Języku Angielskim „MY HERO - telling stories about the citizens of Gdynia 2017”

Jury konkursu w składzie:

 • Janusz Żurawski - mgr filologii polskiej, nauczyciel SP nr 51 w Gdyni - przewodniczący,
 • Katarzyna Zamkowska - mgr filologii angielskiej, nauczyciel SP nr 51 w Gdyni,
 • dr Piotr Kurpiewski - historyk i teoretyk filmu, wykładowca UG, nauczyciel SP nr 51 w Gdyni,

po obejrzeniu i analizie zgłoszonych filmów, postanowiło przyznać:

 • I nagrodę i statuetkę MY HERO dla filmu „Blindness” w reżyserii Agnieszki Formeli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Gdyni,
 • II nagrodę i statuetkę MY HERO dla filmu „LIFE 80” w reżyserii Natalii Halickiej ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni,
 • III nagrodę i statuetkę MY HERO dla filmu „Grandfather is my hero” w reżyserii Weroniki Godlewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni.

Jury dziękuje wszystkim twórcom oraz ich opiekunom za udział w konkursie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy wielu ciekawych pomysłów na filmy.

Specjalne podziękowania i wyrazy uznania dla p. mgr Elżbiety Szponar za zorganizowanie konkursu, który - mamy taką nadzieję - będzie imprezą coroczną.

Gdynia, 21.12. 2017 r.

Blindness (reż. Agnieszka Formela)

Life '80 (reż. Natalia Halicka)

Grandfather is my hero (reż. Weronika Godlewska)