1.06.2020

Wychowawca klasy 1b - Ewa Kurasz - zaprasza swoją klasę za rok do Schodna...

...gdzie woda czysta i trawa zielona.