23.11.2018

Warsztaty dotyczące odpowiedzialności karnej osób nieletnich w świetle przepisów prawa w Polsce. Spotkanie prowadził przedstawiciel Straży Miejskiej w Gdyni.