Współpraca polsko-francuska

3 marca 2018 r. 25 uczniów z naszej szkoły przystąpiło do Międzynarodowego Egzaminu Delf z języka francuskiego na poziomie A1 i A2. Egzamin składał się z części pisemnej (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, wypowiedź pisemna) i ustnej.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki i międzynarodowy dyplom wydany przez Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej w Paryżu.

Agnieszka Ossowska

1. Egzamin S-kliknij

2. Egzamin S-1-kliknij

6.12.2017

W grudniu, w naszej szkole odbył się konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną w języku obcym. Technika wykonania kartki była dowolna, natomiast warunkiem przyjęcia jej do konkursu były życzenia napisane w języku obcym - francuskim, niemieckim lub angielskim.

W losowaniu wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły. Wybór był bardzo trudny. Zwycięzcą w kategorii klas gimnazjalnych została uczennica klasy 7a – Martyna Kawa, a w kategorii klas szkoły podstawowej uczeń klasy 1 – Kuba Surała.

Serdecznie gratulujemy!

Agnieszka Ossowska

26.09.2017

Europejski Dzień Języków - (fr. Journée européenne des langues) -

Każdego roku w naszej szkole nauczyciele języków obcych przygotowują dla dzieci i młodzieży różnego rodzaju zabawy edukacyjne; quizy językowe i  geograficzne, przeglądy piosenek i tańców krajów Europy.

W bieżącym roku uczniowie klasy IId (oddziały gimnazjalne) z rozszerzonym programem nauczania języka francuskiego i angielskiego przygotowali zabawy dla młodszych kolegów z „zerówki” i klasy pierwszej. Koordynatorem programu w EDJ była nauczycielka języka francuskiego pani Agnieszka Ossowska, która również wraz z uczniami przygotowała scenariusz obchodów EDJ.

Uczniowie 2d przygotowali dla młodszych kolegów quizy o różnych krajach Europy, rebusy językowe, konkursy muzyczne i taneczne. Niespodzianką dla najmłodszych od starszych kolegów był również przygotowany poczęstunek, pieczone przez gimnazjalistów ciasta i babeczki spotkały się z uznaniem najmłodszych. Przygotowania uczniów monitorowała wychowawczyni klasy 2d pani Elżbieta Szponar.

Europejski Dzień Języków (ang. European Day of Languages) to międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej

Celami święta są:

  • ukazanie Europejczykom znaczenia uczenia się języków;
  • propagowanie nauki języków obcych przez całe życie;
  • propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy.

27.03.2017

Z wielką radością informuję, że  wszyscy uczniowie, którzy przystąpili w sesji zimowej do egzaminu Delf z języka francuskiego, zdali go pomyślnie i uzyskali bardzo wysokie wyniki.

Z niecierpliwością czekamy na międzynarodowy dyplom wydawany przez Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej w Paryżu. Serdecznie gratuluję wszystkim zdającym, a poniżej przedstawiam wyniki potwierdzone przez Ambasadę Republiki Francuskiej.

Felicitations!

Agnieszka Ossowska

3 i 4 marca 2017 r. 27 uczniów naszej szkoły przystąpiło do międzynarodowego egzaminu Delf z języka francuskiego. Uczniowie zdawali egzamin na kilku poziomach A1, A2 i B1. 3 marca odbyła się część ustna, 4 marca - części pisemne egzaminów. Dla każdego zdającego opanowanie umiejętności czterech kompetencji językowych na danym poziomie (zadania ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, wypracowanie, wypowiedż ustna) wymagało bardzo dużo pracy i wyrzeczeń. Na wyniki musimy poczekać około miesiąca.

Gratuluję Wam odwagi i życzę dobrych wyników!

Agnieszka Ossowska