1b

3.04.2020

Lekcja nauki czytania

https://youtu.be/hb2RbdRNBoo

RELIGIA

Zadania 6.04 - 8.04.2020

1. Zapoznać się z tekstem biblijnym o uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy ( poprosić rodziców o przeczytanie)- Pismo Święte lub Internet- Ewangelia według Św. Jana, rozdział 12, wersety 12 do 15 ( włącznie)

< J 12, 12- 15 >

2. Wykonać zadania z ćwiczeń str.74 - 75, temat: Radośnie witamy  Jezusa Króla - Niedziela Palmowa.

Pani Grażyna Godlewska poleca

1. Moje kolorki

https://www.facebook.com/marta.murawskaaa/videos/2476416379242509/?t=0

2. Zwierzęta z papieru

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1329358753910237

3. 24 zabawne i proste rysunki dla dzieci

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=3181074555451302

4. Learning through movement – Kleurenpalet

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1363217783881059

LOGOPEDIA

1. Gimnastyka dla języka - pobierz

2. Ćwiczenia oddechowo-słuchowe - pobierz

3. Logotomy syczące - pobierz

4. Rysunek - pobierz

5. Rysunek - pobierz

Sposób na nudę, Zagadki i wiersze czyta Anna Mytkowska

https://youtu.be/Rn5YqIDX9dk

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

1. SŁUCHANIE TEKSTU czytanego przez rodzica. Wysłuchanie i omówienie opowiadania „Wielkanocna przygoda” (Teksty opowiadań).
 Przykładowe pytania:
–  O jakich tradycjach wielkanocnych opowiadał Adam? (o pieczeniu mazurków i malowaniu pisanek)
–  Czy wszystkie przygotowania do świąt były udane? (nie wszystkie, pisanki zostały zmiażdżone, siadła na nich sąsiadka, pudełko 
    z mazurkami zostało pomylone z pudełkiem z ozdobami świątecznymi, pomyłkę naprawiła sąsiadka
– przywiozła rodzinie właściwe pudełko)
– Czyj mazurek zwyciężył w konkursie? (w konkursie wszystkie mazurki zdobyły pierwsze miejsce)
 PRACA PLASTYCZNA. Pisanki – malowanie i farbowanie wydmuszek.
  LICZENIE pełnymi dziesiątkami – dodawanie i odejmowanie, zapisywanie działań (Podręcznik „Na tropach matematyki”, cz. 2, str. 34-35).
Propozycja:

PISANKI – MOZAIKI

MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:   wydmuszki,  skrawki samoprzylepnego papieru kolorowego lub różnorodnych papierków i klej,   małe, plastikowe pojemniczki, mała wykałaczka, nitka, ołówek, pędzelek do kleju.
KROK PO KROKU: Przed przystąpieniem do naklejania papierków na wydmuszki uczniowie przygotowują w grupach warsztat pracy. Każdy kolor i gatunek papieru wkładają do osobnego pojemnika.
 
Pojemniki z papierem mogą być wspólne dla kilku osób. Każdy z uczniów nalepia papierki według własnego pomysłu.
Zaznacza ołówkiem na wydmuszce kształt, który wylepi. Mogą to być pionowe i poprzeczne pasy, fale, koła. Nalepia małe kawałeczki papieru. W tym celu odrywa z kawałka potrzebną mu wielkość, a resztę odkłada do właściwego pojemnika.
Skrawkami papieru okleja całą wydmuszkę, zostawiając jeden otwór na nitkę do zawieszenia. 
Na koniec maluje nalepiankę klejem, aby uzupełnić luki i nadać ozdobie błyszczący wygląd. Kiedy klej na wydmuszce wysycha, można przygotować zawieszenie.
Nitkę zawiązujemy na kawałku patyczka i wsuwamy w otworek.
Takie ozdobne pisanki, zawieszone na gałązkach, pięknie udekorują wiosenne bukiety. Zawieszone szeregowo, na różnych wysokościach, tworzą atrakcyjne mobile.
2. WIELKANOCNE ZAGADKI . Dzieci otrzymują paski z kilkoma zdaniami, które należy dokończyć. Przykładowe zdania.
Malowane jajka ………
Upleciony z wikliny, w Wielką Sobotę, umieszczamy w nim pokarmy ………….
Małe żółte pisklęta …………..
Szary, skoczny, czekoladowy – wielkanocny ………..
Kruche ciasto wielkanocne ozdobione migdałami i lukrem lub utwór muzyczny ……………
SŁUCHANIE czytanego przez nauczyciela tekstu ks. J. Twardowskiego pt. „Dwa święta” (Internet).
OMÓWIENIE TEKSTU, udzielanie przez dzieci odpowiedzi na pytania:
– Jak myślisz, które ze świąt bardziej lubił autor tekstu?
– Które święto Ty lubisz i dlaczego?
– Cóż ważnego przynoszą ludziom obydwa święta? (radość, nadzieję, miłość) 
3. "Eduelo"
 
Propozycje zabaw:
1. Lubimy się ruszać
2. Dodawanie z pprzekraczaniem progu dziesiątkowego
 
JĘZYK ANGIELSKI
 

3. Easter- piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=85iD8QA9X_M

2.04.2020

RELIGIA

Zadania: 30.03 - 3.04.2020

Klasa 1 - Temat: Staramy się być lepsi.

1. Poznać historię Zacheusza (płyta CD, cz. 2, nr 10)

2. Wykonać zadania z ćwiczeń str. 72 - 73

3. Nadal utrwalać znajomość modlitwy „OJCZE NASZ...”

 

LOGOPEDIA - 30.03-3.04.2020

1. Gimnastyka dla języka - pobierz

2. Ćwiczenia logorytmiczne - pobierz

3. Ćwiczenia oddechowe - pobierz

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

1. PISANIE I RYSOWANIE – dzieci ilustrują wyrazy z rz, piszą wyrazy z poznanym dwuznakiem. Układają ustne opowiadanie (Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 63).

PISANIE LITERY ą w liniaturze (Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 64, zeszyt do kaligrafii, z. 2, str. 24). CZYTANIE WYRAZÓW z ą oraz sylab z poznanymi literami (Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, cz. 2, str. 64-65).

CZYTANIE. Odczytywanie powstałych nazw dni tygodnia i układanie ich w odpowiedniej kolejności.

UDZIELANIE ODPOWIEDZI na pytania bądź dokończenie zdania typu:

– Pierwszym dniem tygodnia jest…

– Tydzień ma… dni.

– Po środzie jest…

– Przed sobotą jest…

– Najbardziej lubię…, ponieważ…

– Trzecim dniem tygodnia jest…

– Nie lubię…, ponieważ…

– W każdy…

– Czy czwartek jest czwartym…

– Piątym dniem tygodnia jest…

PISANIE. Układanie i zapisywanie zdań z nazwami zilustrowanych czynności (Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”,   cz. B, str. 66-67).

2. CZAS WOLNY – samodzielna praca z ćwiczeniami. Dzieci opisują lub ilustrują to, co chciałyby robić w najbliższym tygodniu (Ćwiczenia „Idę do drugiej klasy”, str. 39).

PRZYPOMNIENIE nazw miesięcy, uzupełnianie nazw miesięcy w kolejności ich występowania (Ćwiczenia „Idę do drugiej klasy”, str. 38).

PISANIE. Zapisanie w zeszytach dni rozpoczynających astronomiczne pory roku (są jednakowe na całej Ziemi) oraz ich nazw.

PORY ROKU:

Wiosna 21 marca

Lato 22 czerwca

Jesień 23 września

Zima 22 grudnia

UKŁADANIE ZDAŃ. Dzieci wybierają z podręcznika 3 wyrazy i układają z nimi zdania, zapisują je w zeszycie (zeszyt do kaligrafii, z. 2, str. 24-25).

3. PRZYGOTOWANIE METRYCZKI URODZENIA. Dzieci przygotowują swoje metryczki urodzin. Na kartce przyklejają zdjęcie (pokazujące je jako noworodka), zapisują imię, nazwisko, datę urodzenia, wzrost i wagę po urodzeniu. Wykonane metryczki umieszczamy na tablicy.

ZADANIA TEKSTOWE. Odczytywanie godzin na zegarze (Ćwiczenia „Idę do drugiej klasy”, str. 40).

ZABAWA Prawda czy fałsz. Liczby porządkowe. Rodzic mówi zdania, np. Czwarty miesiąc roku to luty. Styczeń to trzeci miesiąc w roku. Po kwietniu jest maj. Dzieci udzielają odpowiedzi, decydując, czy to prawda, czy fałsz. W dalszej części zabawy propozycje swoich zdań mogą podawać chętne dzieci.

WYSŁUCHANIE I OMÓWIENIE opowiadania „Nie, to było moje ulubione słowo” ( załącznik: teksty opowiadań). Przykładowe pytania:

Jakie jest ulubione słowo Ali? (nie!)

Co to znaczy być asertywnym? (jeśli się z czymś nie zgadzamy bądź mówimy NIE)  

Czy Ala dobrze zrozumiała wyjaśnienie tego słowa? (Ala źle zrozumiała znaczenia słowa asertywność, jej zachowanie było egoistyczne)

Dlaczego mama uważała, że Ala jest niegrzeczna? (Ala nie robiła tego, o co prosili ją inni)

Jaka sytuacja spowodowała, że Ala przyznała się do błędu? (Adam i rodzice nie zabrali jej do kina, rozmowa z babcią)

W jakich sytuacjach powinniśmy być asertywni? (w niekorzystnych i nieprzyjemnych dla nas sytuacjach)

CZYTANIE ZDAŃ z przeczeniem „NIE” (Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, cz. 2, str. 68-69, Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 69, ćw. 3).

PISANIE ę w wyrazach, łączenie wyrazów w pary, pisanie wyrazów wg wzoru (zeszyt do kaligrafii, z. 2, str. 26, Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 68-69).  KRZYŻÓWKA. Rozwiązywanie krzyżówki, zapisanie i zilustrowanie hasła (Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 70).

4. Przekroczenie progu dziesiątkowego, zapisywanie, obliczanie i ilustrowanie działań (Ćwiczenia „Na tropach matematyki”, cz. 2, str. 14-15).

CZYTANIE przez dzieci bajki i omówienie jej (Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, cz. 2, str. 72-73).

LITERA ó, Ó drukowana i pisana. Pisanie litery ó, Ó oraz wyrazów z literą ó, Ó (Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 72).

5. Zabawy i quizy w „Eduelo”.

Ewa Kurasz

Polecam dla uczniów i rodziców 1b!

http://www.matzoo.pl/

hhttp://www.legimi.pl/czas-na-czytanie/

hhttp://www.mojedziecikreatywnie.pl/

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/?fbclid=IwAR3IUmEREPd6FO4pB8kZ7GuqrQfMzve-K_uCiIaBDolfsjIsSzi_eVhKLg0

http://klub-tworczych-mam.blogspot.com/2018/10/podwieczorek-28-z-eksperymentem.html

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Proszę przeczytać dziecku tekst opowiadania pt. "Pomyśl, zanim zrobisz"(załącznik).  CZYTANIE. Dzieci czytają wiersz pt. „Pożar” (Podręcznik „Radosne odkrywanie świata” cz. 2, str. 58-59). Omówienie zachowania strażaka.

PISANIE. Przepisywanie fragmentu wiersza, podkreślenie w wyrazach litery ż (zeszyt do kaligrafii, z. 2, str. 21).

PISANIE WYRAZÓW z nową głoską – podpisywanie rysunków. Wpisywanie brakujących wyrazów w podanych zdaniach (Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 56- 58).

PRACA PLASTYCZNA. Wykonanie dowolną techniką plakatów pod hasłem „Dbajmy o las!”.

MATEMATYKA. Podręcznik strony 42-43, ćwiczenia strony 10-11.

2. REZERWAT PRZYRODY – wyjaśnienie, w jakim celu są tworzone rezerwaty. Omówienie, jak należy zachować się na terenie rezerwatu (Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, cz. 2, str. 61).

SŁUCHANIE tekstu czytanego przez rodzica „Pożar rezerwatu!” (Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, cz. 2, str. 60). Omówienie tekstu. Odpowiedzi dzieci na pytanie: Co spowodowało pożar rezerwatu? Uczniowie czytający płynnie, czytają samodzielnie.

NUMERY ALARMOWE – prezentacja i utrwalenie (Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, cz. 2, str. 61). Dzieci poprzez zabawę zapamiętują ważne numery telefonów alarmowych, z których należy korzystać w sytuacjach zagrożenia, np. rodzic wypowiada hasło: „Pożar”, a zadaniem dzieci jest ułożenie z kartoników lub zapisanie odpowiedniego numeru telefonu alarmowego.

Matematyka - ćwiczenia strona 12.

Informatyka: Znaki zakazu – edytor grafiki.

Jak się uda - ćwiczenia z piłkami ( rzut i chwyt)

3.   WYSŁUCHANIE utworu J. Tuwima „Wszyscy dla wszystkich” (Internet).Wypowiedzi dzieci na temat utworu. Określenie, jakie prace wykonują osoby przedstawione w wierszu. Podkreślenie znaczenia pracy w życiu człowieka. Wyjaśnienie, dlaczego praca wszystkich ludzi jest ważna.

 UTRWALENIE PISOWNI wyrazów z ż, Ż, tworzenie wyrazów z podanych w tabeli liter (Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 59). Przepisywanie wyrazów do zeszytu.

 KARTKI Z KALENDARZA – odpowiedzi na podane pytania na podstawie pokazanych kartek z kalendarza (Podręcznik „Na tropach matematyki”, cz. 2, str. 14-15).

ROZWIĄZYWANIE zadań z treścią. Zapisywanie działań w zeszytach szkolnych (Zeszyt szkolny). 1. Karol wybrał się do lasu na grzybobranie. Znalazł 2 prawdziwki, 5 maślaków i 2 podgrzybki. Ile grzybów znalazł Karol? 2. Kasia ma w piórniku 2 ołówki, 4 kredki, 1 długopis. Ile przyborów do pisania ma w piórniku Kasia? 3. Basia ma 1 papugę i 2 psy. Ile nóg mają razem wszystkie zwierzęta? 4. Marysia znalazła 2 kasztany. Staś znalazł o 6 kasztanów więcej. Ile kasztanów znalazł Staś? 5. Cztery pieski ważą razem 9 kg. Ile może ważyć każdy piesek? Podaj różne możliwości.

4.  WYSŁUCHANIE I OMÓWIENIE opowiadania pt.„ Przerażająco przeraźliwe przygody”(załącznik).

POZNANIE DWUZNAKU rz, Rz – rozpoznawanie sylab i wyrazów (Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, cz. 2, str. 62-63, Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 60).

CZYTANIE WYRAZÓW z rz, podkreślanie rz w wyrazach (Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 61).

 PRZYGODA KRZYSIA. Dzieci głośno czytają i omawiają opowiadanie pt. „Przygoda Krzysia” (Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, cz. 2, str. 62-63).

 PISANIE. Uzupełnianie zdań wyrazami z ramki (Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 62).

DOŚWIADCZENIE. Wykonanie doświadczenia, które pokaże wyładowania elektryczne. Dzieci pocierają różne przedmioty wełnianą szmatką. Następnie zbliżają palec do naelektryzowanej rzeczy i obserwują pojawiające się iskry. Pocierają o wełnę długopis i przykładają do skrawków papieru.

5. ZASADY PISOWNI ż, rz – poznanie reguły, czytanie przykładów, pisanie wybranych wyrazów z rz (Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 108-109).

Obejrzenie filmu i rozwiązanie quiz-u "Eduelo".

W miarę możliwości, proszę o samodzielną pracę uczniów.

Pozdrawiam

Ewa Kurasz

 

LOGOPEDIA

1. Gimnastyka dla języka - pobierz

2. Gimnastyka buzi i języka - pobierz

INFORMATYKA (Zadania wykonujemy bez pomocy komputera!)

Klasy I - III (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a)

Zbudować robot z dowolnych materiałów znalezionych w domu i przesłać zdjęcie pracy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W-F

1. Zadania do wykonania - pobierz

Do realizacji jako porcja gimnastyki:

2. Gra „Joga dla dzieci” - dziecko gra z rodzicem

http://jeeyoga.com/naucz-dzieci-8-pozycji-jogi-z-ta-prosta-gra-beda-bawic-sie-z-innymi/

3. Trening do wykonania razem z ćwiczącym nauczycielem w filmiku:

https://youtu.be/i32vv4zD3tg