1b

LOGOPEDIA

1. Gimnastyka dla języka - pobierz

2. Ćwiczenia oddechowo-słuchowe - pobierz

3. Opowiadanie - Burek z podwórka - pobierz

RELIGIA

(15-22.04.2020)

Zadania do wykonania:

1. Zapoznać się z treścią opowiadania o małym chlebie ( płyta CD cz.2, nr 11 )

2. Wykonać zadania w ćwiczeniach str. 76- 77, temat: Jezus jest z nami ukryty w chlebie- Ostatnia Wieczerza.

3. Zapoznać się z treścią opowiadania ( pyta CD cz.2, nr 13 )

4. Wykonać zadania w ćwiczeniach str. 78- 79, temat: Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości do nas.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Zadania 15-26.04.2020

1. CZYTANIE i omówienie bajki o Babie-Jadze (Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, cz. 2, str. 74-77). Rodzic zadaje pytania, dzieci podają, która odpowiedź jest prawidłowa.

Przykładowe pytania:

1. Gdzie mieszka Baba-Jaga? a) za górami, b) za morzami, c) za lasami, za polami

2. Z kim mieszkała Baba-Jaga?

a) z myszami,

b) z psami,

c) z kotem

3. Jakie sporty uprawiała Baba-Jaga?

a) loty na spadochronie ,

b) bieganie i pływanie,

c) loty na miotle i bieganie

4. Kto zamieszkał z Babą-Jagą?

a) wędkarz,

b) naukowiec,

c) sportowiec

5. Czego nauczyła się Baba-Jaga?

a) biegać przez płotki,

b) skakać o tyczce,

c) skakać w dal

PISANIE. Pisanie podanych zdań pod odpowiednią ilustracją (Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 74-75).

ZABAWA RUCHOWA Raz, dwa, trzy, Baba-Jaga patrzy.

GRAFY, TABELKI – dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 (Ćwiczenia „Na tropach matematyki”, cz. 2, str. 16-17).

W TEATRZE – zadanie matematyczne, cyfry arabskie i znaki rzymskie (Podręcznik „Na tropach matematyki”, cz. 2, str. 20).

2. Wysłuchanie i omówienie opowiadania pt. „Kaczka dziennikarska”(Teksty opowiadań). Omówienie wyrażeń związanych

z tworzeniem gazety.

 Przykładowe pytania:

–  Kto pracuje przy tworzeniu gazety? (redaktor naczelny, dziennikarze, korektorzy, graficy, fotoreporterzy),

–  Czy praca dziennikarza jest łatwą pracą? (niełatwą, bardzo stresującą)

–  Co postanowili zrobić Ala i Adam po rozmowie z wujkiem? (namówić koleżanki i kolegów do założenia klasowej gazetki)

–  Jakie działy zawierała ich gazeta? (sportowy, najnowsze wiadomości, szkolne plotki, ploteczki, ciekawostki, krzyżówki, ogłoszenia, zabawne historie)

–  Co znaczą słowa „kolegium redakcyjne”? (jest zebranie redaktora naczelnego z dziennikarzami)

–  W jaki sposób Ala i Adam powiadomili innych o powstaniu gazety? (zrobili reklamę i rozwiesili plakaty)

–  Co znaczy, że gazeta rozeszła się na pniu? (tzn., że cały nakład natychmiast został sprzedany)

–  Wyjaśnij słowa pana Piotra „Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie kaczka dziennikarska”. (w gazetce znalazły się nieprawdziwe informacje)

SZKOLNA GAZETKA – poznajemy Szymona (Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, cz. 2, str. 78).

POZNANIE I NAUKA PISANIA dwuznaku Sz, sz (Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 76, zeszyt do kaligrafii, z. 2, str. 30-31).

GŁOŚNE CZYTANIE TEKSTÓW z gazetki szkolnej Szymona (Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, cz. 2, str. 78-79).

CZYTANIE I PISANIE wyrazów z dwuznakiem Sz, sz (Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 77).

GRA W KARTY – zabawy matematyczne z wykorzystaniem kart, zapisywanie działań, obliczanie punktów (Podręcznik „Na tropach matematyki”, cz. 2, str. 21, Ćwiczenia „Na tropach matematyki”, cz. 2, str. 18-19).

3. ZABAWA Jestem obserwatorem. Dzieci bawią się w bacznych obserwatorów – wykonują zadania (Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 78-79).

SZUKANIE w czytanych ogłoszeniach nieprawdziwych informacji, wyodrębnianie treści ogłoszeń (Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 80).

CZYTANIE ze zrozumieniem i zaznaczanie prawidłowych odpowiedzi na pytania (Ćwiczenia „Na tropach alfabetu”, cz. B, str. 81).

DODAWANIE w zakresie 20, uzupełnianie tabelki, rozwiązywanie zadania z treścią, obliczenia z grafami (Ćwiczenia „Na tropach matematyki”, cz. 2, str. 20-21).

4. ZASADY PISOWNI – znaki interpunkcyjne. Przypomnienie i utrwalenie zasad (Ćwiczenia „Idę do drugiej klasy”, str. 62). 

DODAWANIE I ODEJMOWANIE w zakresie 20. Obliczenia w wykorzystaniem zegarów. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 (Podręcznik „Na tropach matematyki”, cz. 2, str. 22-23, Ćwiczenia, „Na tropach matematyki”, cz. 2, str. 22-23, 77).

5. BUDOWA KOMPUTERA – wypowiedzi dzieci na temat zmieniających się modeli komputerów (Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, cz. 2, str. 82).

DODAWANIE I ODEJMOWANIE w zakresie 20 – matematyczne drzewka, przedstawianie liczby 20 jako sumy kilku składników (Ćwiczenia „Na tropach matematyki”, cz. 2, str. 24-25).

6. „Eduelo”

7. ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ tekstowych, obliczenia i odpowiedzi (Ćwiczenia „Na tropach matematyki”, cz. 2, str. 26-27).

Czytanie i przepisywanie wybranych tekstów.

KĄCIK PRZYPOMNIEŃ – praca z ćwiczeniami. Czytanie ze zrozumieniem, wielka litera na początku zdania, wielka litera w tytułach, zaznaczanie prawidłowych odpowiedzi (Ćwiczenia „Idę do drugiej klasy”, str. 46-47).

8. „Eduelo”

6.04.2020

6.04.2020

Link do filmu:

https://youtu.be/z8bQdnk7DbU